Абу Хомид Ғаззолий (Абу Хамид аль-Газали)
14 октябрь 2014, Вторник
Абу Хомид Ғаззолий (Абу Хамид аль-Газали)
Бу улуг имомнинг тулик исми Мухаммад ибн Мухаммад ибн Ахмад Тусий Абу Хомид Газолий. У киши Тус вилоятининг (хозирги Машхад) Тобарон номли шахарида...
Читать далее
Мир Алишер Навои
02 май 2014, Пятница
Мир Алишер Навои
Алишер Навоий (тулик исми - Низомиддин Мир Алишер Навоий) - 15- аср жа?он маънавиятининг буюк сиймоси 1441 йил 9 февралда (хижрий 844 йил рамазон...
Читать далее
Улубек Муаммад Тараай
21 ноябрь 2013, Четверг
Улубек Муаммад Тараай
Улубек ўзбек хали тарихида буюк астроном ва математик, давлат арбоби сифатида из олдирган. Шорухнинг ўли, Амир Темурнинг набирасидир Соибироннинг...
Читать далее
Жалолиддин Мангуберди
21 ноябрь 2013, Четверг
Жалолиддин Мангуберди
Джалолиддин Мангуберди - Хоразмшолар давлатининг сўнгги укмдори, моир саркарда. У Ануштегинийлардан булган. Хоразмшолардан Муаммаднинг катта ўли....
Читать далее
Шохрух Мирзо
29 октябрь 2013, Вторник
Шохрух Мирзо
Шохрух Мирзо 1377 йил 20 август, пайшанба куни дунёга келган. У буюк Амир Темурнинг тўртинчи ўли бўлган. Тарихчи Хондамирнинг берган маълумотига...
Читать далее
Бахоуддин Накшбанд
29 октябрь 2013, Вторник
Бахоуддин Накшбанд
Марказий Осиёда XIV асрда мавжуд бўлган яна бир катта тасаввуфий тариат — «Нашбандия» тариатидир. Бу тариат Хожа Муаммад Баоуддин Нашбанд номи билан...
Читать далее
Мусо ал-Хоразмий
29 октябрь 2013, Вторник
Мусо ал-Хоразмий
Мухаммад ал-Хоразмий - буюк математик, астроном ва географ, VIII асрнинг охири ва IX асрнинг биринчи ярмида яшаб ижод этган. Бу даврда Марказий Осиё...
Читать далее
Абу Райхон Беруний
29 октябрь 2013, Вторник
Абу Райхон Беруний
Абу Райхон Беруний (тулик исми - Абу Райхон Мухаммад ибн Ахмад ал-Беруний) ўрта асрнинг буюк комусий олими ва мутаффакири катор фанларни: астрономия,...
Читать далее
Абу Али ибн Сино
29 октябрь 2013, Вторник
Абу Али ибн Сино
Абу Али ибн Сино - Марказий Осиё халлари маданиятини Ўрта аср шароитида дунё маданиятининг олдинги аторига олиб чиан буюк мутафаккирлардан бири...
Читать далее
Мирзо Улугбек
29 октябрь 2013, Вторник
Мирзо Улугбек
Ўзбекистон Республикаси Президентининг фармонига биноан 1994 йил Мирзо Улугбек таваллудининг 600 йиллиги муносабати билан мамлакатимизда катта...
Читать далее
Али Кушчи
29 октябрь 2013, Вторник
Али Кушчи
Али Кушчи «Ўз даврининг Батлимуси» деб танилган. Али Кушчи (тулик исми - Алоуддин Али ибн Муаммад ал-Кушчи) Самаркандда тугилиб ўсган ва XV асрда...
Читать далее
Давлатшох Самаркандий
29 октябрь 2013, Вторник
Давлатшох Самаркандий
Давлатшох Самаркандий(тулик исми - Давлатшох ибн Алоуддавла Бахтишох ал-Розий ас-Самаркандий) XV асрнинг машхур адабиётшунос олимларидан бири булган....
Читать далее
ГОТОВЫЕ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ, ПРЕЗЕНТАЦИИ, ДИПЛОМНЫЕ, НОВОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ
SKACHAT-BESPLATNO.INFO © 2013-2019