» » адим дунё космологияси

адим дунё космологияси

02 ноябрь 2013, Суббота
1 177
0

Олам тузилиш аидаги дастлабки тасаввурлар, жуда адим замонда эрамиздан олдин бир неча мингинчи йилларда, ам бирор бир давлат шаклланмасдан бурун вужудга келган эди. ?шанда олам, бутун борли йў нарсадан яратилган деган тушунча укмронлик иларди. Кишилар табиат одисалари андай кузатилса, шундайлигича аиат сифатида абул илардилар.


Жамият ривожланишининг дастлабки босичларидаё айрим осмон жисмлари (уёш ва Ой), юлдузлар осмони ва унинг айланиши, кишилар аётида ва олам тузилиши ва унинг келиб чииши аидаги тасаввурларнинг ривожланишида алоида аамият касб этди.

Дехончиликнинг ишларида осмон ходисалари ва ердаги ходисалар (тун ва куннинг алмашиниши йил фасллари) орасидаги боланишларни анилаш - муим омиллардан бўлиб хизмат илди.

 

 

 

Тулик тайёр рефератни бизнинг сайтдан юклаб олишингиз мумкин.

 

РЕФЕРАТ НА ЭТУ ТЕМУ СКАЧАЛИ С САЙТА СКАЧАТЬ-БЕСПЛАТНО.ИНФО В TAS-IX!
ГОТОВЫЕ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ, ПРЕЗЕНТАЦИИ, ДИПЛОМНЫЕ, НОВОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ
SKACHAT-BESPLATNO.INFO © 2013-2019