» » Ekologiya fanining maqsadi va vazifalari haqida referat

Ekologiya fanining maqsadi va vazifalari haqida referat

06 2015,
36 823
0

Ekologiya biologiya fanlari qatoridagi mustadil fan xisoblanadi. U tirik organizmlarning yashash sharoiti va ularning o`zi yashab turgan muhit bilan o`zaro murakkab munosabatlari hamda shu asosda vujudga kladigan qonuniyatlarni o`rganadi. Ekologiya tushunchasi fanga birinchi bo`lib 1866 yilda nmis biologi E. Gkkl tomonidan kiritilgan. Ekologiya yunoncha so`z bo`lib, uning ma`nosi tirik organizmlarning yashash sharoiti yoki tashqi muhit bilan o`zaro munosabatini bildiradi.

Populyatsiyalar, turlar, biotsnozlar, biogotsnozlar va biosfra kabi tushunchalar ekologiya fanining manbai hisoblanadi. Shuning uchun ham ko`pincha umumiy ekologiya to`rt bo`limga bo`lib o`rganiladi: autekologiya, populyatsiyalar ekologiyasi, sin-ekologiya va biosfra.
Autekologin (autos yunoncha so`z bo`lib, o`zi dgan ma`noni bildiradi) ayrim turlarning ular yashab turgan muhit bilan o`zaro munosabatini, turlarning bunday muhitga ko`proq va uzviy moslashganligini o`rganadi.


Populyatsiyalar ekologiyasi (populyatsion -frantsuzcha so`z bo`lib, aholi dgan ma`noni bildiradi) populyatsiyalar tuzilmasi va dinamikasi, ma`lum sharoitda turli organizmlar sonining o`zgarishi (biomassa dinamikasi) sabablarini tkshiradi.
Sinekologiya (sin yunoncha so`z bo`lib, uning ma`nosi birgalikda dmakdir) biogotsnozning tuzilishi va xossalarini, ayrim o`simlik va hayvon turlarining o`zaro aloqasini hamda ularning tashqi muhit bilan munosabatini o`rganadi.

-. ! !

, , , ,
SKACHAT-BESPLATNO.INFO 2013-2019