Халқаро сув ҳуқуқи

31 май 2015, Воскресенье
1 656
0

Сувга оид миллий ми?ёсдаги муносабатларни тартибга солишда сув ?у?у?идан таш?ари, хал?аро сув меъёрларига оид муносабатлар ?ам мавжуд бўлиб, улар давлатлараро сувга оид муносабатлари (битимлар) билан тартибга солиниб турилади.
Хал?аро сув ?у?у?ининг му?им хусусияти бўлиб, унинг нормативлари хал?аро норматив-?у?у?ий а?амиятга эгалиги яъни бу ?ужжатларни-миллий, яьни ички давлат сув ?онунчилигидан устунлигидадир. Бу ?а?да Ўзбекистон Республикасининг «Сув ва сувдан фойдаланиш тў?рисида»ги ?онуннинг «Хал?аро шартномалар» бобида таъкидланган. Лекин, бу ерда яна икки масалани ажратиш шарт.

Биринчиси-сув муносабатларини тартибга солувчи ?ар ?андай хал?аро ?у?у?ий ?ужжат ёки унинг нормаси миллий ?онунчилик ёки унинг нормативларидан устивор бўла олмаслиги, Ўзбекистон Республикасида тан олинганларидан таш?ари. Яьни, бу ерда сўз фа?атгина Ўзбекистон ?ушилган сув муносабатларини тартибга солувчи хал?аро ?у?у?ий ?ужжатлар тў?рисида боради. Иккинчиси-агар Марказий Осиё давлатлари Хал?аро ?у?у?ий ?ужжатларни миллий ?ужжатлардан устунлигини тан олишса ва бу давлатлар Монистик давлатлар деб аталса, бундай ?олда Дуалистик давлатлар ?ам мавжуд, масалан, А?Шда хал?аро ва давлат ?у?у?и, мутло? ало?ида со?а ?исобланади.Тулик тайёр рефератни бизнинг сайтдан юклаб олишингиз мумкин.

 

Halaro-suv-uui.doc [205 Kb] (cкачиваний: 83)
РЕФЕРАТ НА ЭТУ ТЕМУ СКАЧАЛИ С САЙТА СКАЧАТЬ-БЕСПЛАТНО.ИНФО В TAS-IX!
ГОТОВЫЕ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ, ПРЕЗЕНТАЦИИ, ДИПЛОМНЫЕ, НОВОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ
SKACHAT-BESPLATNO.INFO © 2013-2019