Микроорганизмлар морфологияси
30 январь 2014, Четверг
Микроорганизмлар морфологияси
Мукор, аспергиллус ва пенициллиум замбуру?ларинн текширишда эзма-томчи усули билан препарат тайёрланади.Бир суткалик мукор икки суткалик аспергиллиус...
Читать далее
Qon Immunitet, Limfa sistemasi, Nafas sistemasi, Siydik tanosil a'zolari sistemasi
30 январь 2014, Четверг
Qon Immunitet, Limfa sistemasi, Nafas sistemasi, Siydik tanosil a'zolari sistemasi
Qon organizmning ichki muhitining bir qismi hisoblanadi. Organizmning ichki muhitiga hujayra ichidagi va hujayra tashqarisidagi suyuqlik kiradi....
Читать далее
Поли-, олиго- ва моносахаридлар
30 январь 2014, Четверг
Поли-, олиго- ва моносахаридлар
Маълумки, карбонсувлар учта гурухга булинади. Булар моно-, олиго- ва полисахаридлардир. Бу гурухлар бир-биридан молекуляр массаси, молекуласининг...
Читать далее
Табиий танланиш – эволюциянинг бош харакатлантирувчи ва йуналтирувчи кучи
30 январь 2014, Четверг
Табиий танланиш – эволюциянинг бош харакатлантирувчи ва йуналтирувчи кучи
Бу мавзуни профессор Парамоновнинг хозирги кунда мумтоз (классик) булиб колган мисоли билан бошламокчимиз.Маълум бир кадим ва калин урмонда узок...
Читать далее
Kimyoviy ifloslanishning tuproq xossalari va biologik olamiga ta’siri
30 январь 2014, Четверг
Kimyoviy ifloslanishning tuproq xossalari va biologik olamiga ta’siri
Tuproq qoplamining kimyoviy ifloslanishi natijasida uning bir qator xossa-xususiyatlari, xususan kimyoviy, fizikaviy, biologik, biokimyoviy, ekologik...
Читать далее
Ноосфера
29 январь 2014, Среда
Ноосфера
Аслида Ноосфера биосферанинг шундай бир холатики, биосферани Акл ёрдамида инсоният умумий манфаатларига мувофик ривожлантириш, унинг истикболини...
Читать далее
Organizmlarning ko’payishi va individual rivojlanishi
26 ноябрь 2013, Вторник
Organizmlarning ko’payishi va individual rivojlanishi
Ko’payish- organizmlarning avlod qoldirish xususiyatidir . Organizmlar asosan ikki xil usulda : jinssiz va jinsiy ko’payadi . Jinsiy ko’payish...
Читать далее
Хона гуллари
23 ноябрь 2013, Суббота
Хона гуллари
Хона шароитида гулларни ўстириш ачон ва андай бошланганини айтиш ийин. Шундай булса-да яшаш жойи ва унинг атрофи ар доим баордагидек кўм-кўк бўлишини...
Читать далее
Qushlar sinfi
06 ноябрь 2013, Среда
Qushlar sinfi
Qushlarning tuzilish xususiyati va klassifikatsiyasi. Tashqi ko’rinishi uchishga moslashganligidan dalolat bеrib, tanasi suyri, tuxumsimon shaklda,...
Читать далее
Hayvonot olami
06 ноябрь 2013, Среда
Hayvonot olami
Yer yuzida hayvonot olami ham o`simliklar singari tarqalgan. Ularning shimoliy muz qutblaridan tortib janubiy kengliklargacha, shuningdek,...
Читать далее
Ko`rish, eshitish va muvozanat a`zolarining tuzulishini o`rganish va chizish
31 октябрь 2013, Четверг
Ko`rish, eshitish va muvozanat a`zolarining tuzulishini o`rganish va chizish
Ko'rish analizatorining ahamiyati. Ko'rish a'zosi - ko'z yordamida odam tevarak-atrofdagi buyumlarning rangi, tuzilishi, hajmi, bir-biridan farqini...
Читать далее
Nafas olish a`zolarining tuzulishi va nafas olish mehanizmini  o`rganish
31 октябрь 2013, Четверг
Nafas olish a`zolarining tuzulishi va nafas olish mehanizmini o`rganish
Nafas a'zolari sistеmasi - systema respiratorium - tashqi muxitdagi xavo va o’pkadagi qon orasida gaz almashinish vazifasini bajaradigan a'zolarga...
Читать далее
лучший сайт где можно скачать шаблоны для dle 12.0 бесплатно
ГОТОВЫЕ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ, ПРЕЗЕНТАЦИИ, ДИПЛОМНЫЕ, НОВОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ
SKACHAT-BESPLATNO.INFO © 2013-2019