Germaniya tarixi

23 январь 2014, Четверг
1 719
0

«Нацистлар Германияси таслим булганида»  мамлакат  оккуцацион зоналарга булинди: Совет кисми (шаркий), брита кисми (шимоли-гарбий), Француз кисми (гарбий) ва Америка кисми (жанубий) худудлари пайдо булди.Хар бир худуд зонада маъмуриятни оккупацион кушин Бош кумондонлари бошкарди, бутун Германияга , тааллукли маеалаларни эса туртала Бош кумондондан  иборат Назорат Кенгаши якдиллик асосида хал килди. Илк даврда довругли саркардалар  маршал Г. К.Жуков, армия генерал Д. Эйзенхаулар, Фельдмаршал Б. Монтгомери ва генерал Латр де Тассиньи Бош кумовдонлар булишди

Крим ва Потсдам конференциялари утказилаётган пайтлардаёк итйкрокчилар Германияга ( Германия хакида реферат ) нисбатан утказиладиган сиёсатни белгилаб куйган эдилар. Бу сиёсат MNF мунмаъноси уч «де» дан  бошланади: демилитаризаи, яъни герман куролли кучларини йук килиш ва куролсизлантириш денацификация, яъни нацист ташкилотларини такиклаш, фашизм конун-коидаларини бекор килиш, харбий жиноятчяларни жазолаш; демократизация, яъни демократик партияларни тузиб, Германияни тинчликсевар демократик давлатга айлантириш.Бирок Германияга нисбатан ягона сиёсатни куллаш натижа бермади. Гарб давлатлари ва СССР уч «да» маъносини узларича хар хил тушунишар ва оккупациядан уз манфаатлари йулида фойдаланишга интилишарди. Урушдан кейинги биринчи йиллар (1945—1946) Маглуб Германия култепалар ичида ётарди. Уруш сунгида унинг шаркий ва марказий кисми босиб келаетган кизил Армияга карши какшаткич жанглар сахнасига айланди, гарбий кисми эса инглиз-америка авиацияси ташлаган бомбалар остида яксон булиб ётарди.

Иктисодиёт батамом издан чиккан эди, босиб олган давлатлар бераётган озик-овкатларгина немисларни очликдан саклаб колмокда эди. Ёкилги етишмасди. Ун минглаб кочоклар бошпана излаб тентираб юришарди.Сиёсий муносабатларда Германия вакуум холатида утиб эски партиялар гитлерчилар томонидан таркатиб юборилган ва тор-мор келтирилган булиб, янгиларини тузиш учун вакт керак эди. Концагерларга ташланган фашизмга, карши фикрли кишилар озод, эмиграцияда юрганлар эса ватанига кайтиб, партиявий тизимларни тузишга киришди. Подпольедан биринчи булиб Ком-мунистик (ГКП) ва социал-демокрагик (ГСДП) партиялар чикишди, улар нацизм даврида бешафкат таъкибга учраган булсаларда узларининг асосий кучларини саклаб колган эдилар.

 

 

Тулик тайёр рефератни бизнинг сайтдан юклаб олишингиз мумкин.

 

Germaniya.doc [110 Kb] (cкачиваний: 212)

Посмотреть онлайн файл: Germaniya.doc

РЕФЕРАТ НА ЭТУ ТЕМУ СКАЧАЛИ С САЙТА СКАЧАТЬ-БЕСПЛАТНО.ИНФО В TAS-IX!

ГОТОВЫЕ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ, ПРЕЗЕНТАЦИИ, ДИПЛОМНЫЕ, НОВОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ
SKACHAT-BESPLATNO.INFO © 2013-2018