» » Индира Ганди бошкаруви даврида Ҳиндистоннинг ички ва ташки сиёсати

Индира Ганди бошкаруви даврида Ҳиндистоннинг ички ва ташки сиёсати

26 январь 2014, Воскресенье
1 689
0

Индира Ганди ?индистон модернизациялаш ва замонавий цивилизацияга мослаштириш тарафдори бўлган ?индистон Миллий Конгресси сиёсий арбобларидан бири эди. Мазкур магистрлик диссертациясида Индира Гандининг XX аср фожиаси бўлган, жа?он хал?ларини ?атти? ташвишга солган муаммоларидан бири -“куролланиш пойгаси”нинг авж олиши, ядро ?алокатининг хавфининг ўсиб боришининг олдини олиш учун ?илган сермазмун фаолияти ?амда унинг ?индистонда олиб борган ички ва таш?и сиёсати ёритиб берилган. Айни?са, Индира Гандининг бош?аруви даврида ?индистон давлатининг ички ва таш?и сиёсати тахдили бугунги кунгача илмий асосда кенг ўрганилмаган бўлиб, махсус тад?и?отни талаб этади. Маълумки, 1966 йилдан бошлаб ?индистон бош вазири бўлган Индира
Ганди давридан бошлаб давлат ички ва таш?и сиёсатлари со?асида янги концепцияни ишлаб чикди. Индира Ганди ?инд океанини тинчлик зонасига
айлантириш муаммосини ечиш борасида талайгина ишларни амалга оширди. Унинг тинчликсевар таш?и сиёсат олиб бориши, хал?аро майдонда обрў-эътиборининг ўсишига олиб келди. "...Жаво?ирлаъл Неру васият ?илиб кетган таш?и сиёсатни Индира Ганди ижодий бойитди..., - деган эди Ражив
Ганди.
 Индира Ганди ?индистон бош вазири бўлган даврдан бошлаб ўз хал?ининг тинч ва фаровон яшаши учун ижтимоий, и?тисодий ва маданий со?алардаги исло?отларни амалга оширди. Бу концепция Индира Гандининг фаолияти давомида ривожлантирилди.

?индистон мустамлака ?илинган давлатлар ичида, иккинчи жа?он урушидан кейин биринчи озод бўлган мамлакатлардан бири бўлиб, янги уруш хавфини тугатиш, хал?аро кескинликни юмшатиш, бетарафлик ва умуман тинчликсевар ички ва ташки сиёсатни олиб борган давлат эди. Бу ишда Индира Гандининг отаси Жаво?ирлаъл Нерунинг ?иссаси катта бўлиб, Индира Ганди ?индистоннинг ил?ор ички ва ташки сиёсатининг асосини ишлаб чикди. Индира Ганди бу борада отасининг ишларини, анъаналарини давом эттирди. Индира Гандининг ?индистонда олиб борган ички ва ташки сиёсати жиддий ўзгаришларга сабаб бўлди. Мазкур муаммоларни тарихийлик ну?таи - назаридан ўрганиш, илмий та?лил этиш кун тартибидаги долзарб муаммолардан бири бўлиб ?олмокда.

 

 

Тулик тайёр рефератни бизнинг сайтдан юклаб олишингиз мумкин.

РЕФЕРАТ НА ЭТУ ТЕМУ СКАЧАЛИ С САЙТА СКАЧАТЬ-БЕСПЛАТНО.ИНФО В TAS-IX!

 

ГОТОВЫЕ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ, ПРЕЗЕНТАЦИИ, ДИПЛОМНЫЕ, НОВОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ
SKACHAT-BESPLATNO.INFO © 2013-2019