» » Психология укитишнинг максад ва вазифалари

Психология укитишнинг максад ва вазифалари

28 январь 2014, Вторник
4 092
0

Болаларнинг мактаб билимига тайёрлиги, уларнинг укув амалларини онгли равишда тушуниб эгаллаш даражаси ва билиш фаолити даражси диагностикасиТаълим ва тарбиянинг хозирги тараккиёт боскичида, янги миллий дастур талабларини амалга оширишда психолигиянинг роли ва унинг тутган роли гоят мухим ахамиятга эгадир.Психология укитиш методикасининг илмий-амалий эканлигини ва унинг педагогик фанлар тизимида тутган урни.Бу фаннинг умумий характеристикаси ва психологияни укитиш курсининг максадалари: психология укитиш ва такомиллаштириш укитиш жараёнини лойхалаштириш ва уни булажак укитувчи-тарбиячи касбига хос  педагогик фаолиятининг илмий асоси эканлигидир.Булажак педагогларнинг касбига хос ва малакалар сохасида психологиянинг максади педагогик вазифаларни хал кила билиш:а)болаларнинг богча тарбиясига тайёргарлиги, уларнинг турли машкларни онгли равишда тушуниб олш даражаси характеристикаси:б)муайян фаннинг максади, унинг мазмуни, укитиш методлари ва укитиш воситаларини такомиллаштиришга каратилган тахминий ишларв)тарбиячилар шахси ва болалар жамоаси дигностикаси хамда уларга психологик тавсифнома тузишг)богчадаги тарбия жараёнини такомиллаштиришига, анжалли вазияларни хал килишга ва бундай холларнинг олдини олиш буйича курилган чора тадбирларга каратилган тахминий ишлар хамда тарбиянинг таъсири ва болалар уртасидаги узаро муносабатларни тахлил килиш ишлари.

Мактабга тайёргарлик деганда боланинг морфологик, функционал ва психик тараккиётнинг шундай даражаси курсатиладики, бунда изчил таълим бериш болани зуриктирмайди ва унинг соглигига зиён етказмайди.Биринчи синфга келаёган укувчини урганишда уувчини урганишда куйдагги ржа тавсия этилади:Болаларнинг ( Болалар хакида реферат ) диккатини аниклаш максадида «Керна Йирасеек методикаси, тафаккурини аниклаш учун эса Торенсо методикасидан фойдаланиш мумкин. Хотирасини аниклаш учун 10та суздан ташкил топган мтожикадан фойдаланиш мумкин. Нуткини аниклаш учун эса эртак ва хикоялардан фойдаланиш мумкин.Псхолоигя фани ташки таъсирларнинг себъектини ички, психик холатларига айланиш жараёни кай тарзда боришнинг таъсир курсатувчи объектлар психик холатларида акс эттирилган нарсага айланиш шундай жараёнки, бу жараён организмнинг теварак-атрофни куршаб олган олам таъсирларига жавобан фаолиятини бошкариш, дастурлаштириш ва узгартириш имконини беради. Псхолоигя фани шундай жараёнлар асосида ётувчи механзмалрни урганади.

 

Психология фанидан кушимча рефератларни Психология ва одам булимидан топишингиз мумкин.

 

 

Тулик тайёр рефератни бизнинг сайтдан юклаб олишингиз мумкин.

Psihologiya-ukitishning-maksad-va-vazifalari.doc [47.5 Kb] (cкачиваний: 275)

РЕФЕРАТ НА ЭТУ ТЕМУ СКАЧАЛИ С САЙТА СКАЧАТЬ-БЕСПЛАТНО.ИНФО В TAS-IX!

ГОТОВЫЕ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ, ПРЕЗЕНТАЦИИ, ДИПЛОМНЫЕ, НОВОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ
SKACHAT-BESPLATNO.INFO © 2013-2019