» » Rus psixologlari tomonidan bolalar psixologiyasi muammolarining o`rganilishi

Rus psixologlari tomonidan bolalar psixologiyasi muammolarining o`rganilishi

28 2014,
10 203
0

L.S.Vigotskiy (1896-1934) eng mashxur rus psixolori va faylasuflaridai biridir. Olim uz ilmiy qarashlarida ilgari surgan koplab goyalar 6vosita bolalarniig psixik ttaraqqiyotiga oiddir. L.S.Vigotskiyning oliy psixik funktsiyalar shakllanimi haqidagi qonuni bolalar tarbiyasi va ta'limini amalga oshirishda katta ahamiyatga ega. Psixolog ilmiy kiziqishlarining markazida bolaning ijtimoiy-madaniy taraqqiyoti masalasi turadi. L.S.Vigotskiyning izlanishlari oliy psixik funktsiyalar, ya'ni ixtiyoriy xotira va diqqat, tafakkur, irodaviy harakatlarni bvosita miyaning faoliyati bilan tushuntirib bulmasligini, ushbu funktsiyalarning moxiyatini tushunish uchun ularning ildizlarini organizmdan tashqaridagi ijtimoiy muhitdan izlash lozimligiii kopsatdi. Aynan L.S.Vigotskiyning ilmiy qarashlari ijtimoiy muhit ahamiyatini aniqlashtirishda muhumpoydvor bolib xizmat qiladi.L.S.Vigotskiyiing fikricha, muhit oliy psixik funktsiyalariingtaraqqiyot manbaidir. Muhitniig taraqqiyotdagi roli yosh utishi bilan uzgarib boradi. Shuniig uchun muhitni absolyut emas, nisbiy qabul qilish krak. Insonda xulk-atvorning tugma shakllari mavjudbulmaydi. Odamning psixik taraqqiyoti faoliyatniig tarixan shakllangan turlari va usullarini uzlashtirish orhali kchadi. Miyaniig morfofiziologik xususiyatlari va muloqot bola taraqqiyoti uchun sharoit sifatida xizmat qiladi.L.S.Vigotskiyning katta xizmati shundaki, u bolalar psixologiyasi faniga tarixiylik tamoyilini kiritgan.

Ushbu tamoyilga kopa, psixik hodisalar harakatdagi narsa sifatida upganilishi lozim.Kontsptsiyaning asosiy mazmuni quyidagilardan tashkil topadi Mehnat qurollarini ishlatishi tufayli odam tabiatdan ajralib chiqqan. Tabiatga ishlov brish uchun odam ushbu qurollardan foydalansa, uz psixikasiga ta'sir kopsatish uchun u psixologik qkrollarni qullaydi. Psixologik qurollar 6lgilardan iboratdir.Ushbu qurollar ixtiyoriy psixik funktsiyalar - ixtiyoriy diqqat va xotira, mantiqiy fikrlash, irodaviy harakatlar va xokazolarning asosini tashkil etadi. Ixtiyorsiz psixik funktsiyalarni L.S.Vigotskiy natural yoki tuban funktsiyalar, db atagan. Ixtiyoriy psixik funktsiyalar ijtimoiy klib chiqishga ega, blgilar bilan vositalangan, odam tomonidan ixtiyoriy ravishda amalga oshiriladigan funktsiyalardir.

.

.

-. TAS-IX!

, , , ,
SKACHAT-BESPLATNO.INFO 2013-2019