» » Bolaning oz-ozini anglashi va motivatsion sohasining rivojlanish jarayoni

Bolaning oz-ozini anglashi va motivatsion sohasining rivojlanish jarayoni

28 2014,
5 351
0

Insonning psixik rivojlanishi, uning shaxs sifatida shakllanishi ozini ozi anglashining ya'ni ozini jismoniy, ma'naviy hamda ijtimoiy mavjudot sifatida anglashning qapop topishi bilan boglik .Ozini- ozi anglashning rivojlanishi har bir bolada oziga xos tarzda kchadi. Biroq barcha bolalarda, odatda, hayotning birinchi yili oxiriga klib, ozini-ozi anglashning paydo bolganini tasdiklovchi blgilar kuzatiladi: bola ozini ,uz tanasini uni urab turgan fazodan ajrata boshlaydi.Ozini-ozi anglashning kyingi rivojlanishi bolaning uz xoxishlari va umuman, faoliyati motivlarini anglashi bilan bogliq boladi. Uz faoliyatining motivlarini anglashi, bolaga ozini-ozi anglashning kyingi bosqichiga utishga, ya'ni uz harakatlaridan ajrata olishra yordam bradi.Dastlab bola ozini faoliyat sub'kti sifatda anglamaydi. Ilk bolalik yoshidagi bolalar ozi haqida "Doniyor sakrayapti". "Svinch uxlamoqchi". - db aytishadi. Hayotning Z-yili ozini-ozi anglash rivojidagi muhum bosqich bolib hisodlanadi. Chunki bu davrda bolada avvallari prdmtga maxkam biriktirib quygan harakatni asta-skin undan ajrata boshlaydi. Bu hodisa birdan, uz--ozidan royobga chiqmaydi. Uning amalga oshishiga sabab bolaning avvalgi prdmtli harakatini yangi sharoitlarda bajarishi va uni boshqa prdmtlarga kuchirishidir."Mn uynayapman" , "Mn kiyinayapman" , "Mn ovqat yapman" dgan gaplarni hamda "-ozim" deran sozni 3 yoshli bolaning nytqida tz-tz uchratishimiz mumkin. Ozini uchinchi shaxs olmoshi bilan ifodalashdan "mn" olmoshini ishlatishga utishi ilk bolalik davrining eng muhum yutyqlaridan biridir.

Ba'zi psixologlar, (L.I.Bojovich) xatto, ilk bolalik davrining oxiriga klib paydo buluvchi "Mn" tizimi va uniig yuzaga kltiradigan mustakil harakat qilish extiyoji, uz "Mn"ini royobga chiqarishi namoyon etish extiyoji yshbu davrda yuzaga kluvchi eng markaziy yangi tozilma, db hisodlashadi. Bu tozilma ktidan paydo buluvchi tozilmalar orasida oziga-ozi baxo brishning yuzaga klishi bolaning shaxs sifatida rivojlanishida uta muhum ahamiyat kasb etadi.Shaxs ( Shaxs haqida referat ) shakllanishining dastlabki bosqichlarida ya'ni ilk bolalik davrining oxiri va bogcha yoshining boshidagi oziga-ozi baxo brishning gnzisida (yuzaga klishida) bolaning kattalar bilan bolgan mulokoti hal qiluvchi ahamiyatga ega boladi. Bola ozining imkoniyatlari haqida adkvat bilimga ega bulmaganligi tufayli katgalarning unga brgan baxosini kabul kiladi. Boshqacha aytganda, bola ozini katgalar orhali ularning bola haqidagi fikri orhali baxolaydi. Bola bu davrda oziga ozi baxo brishda tulaligicha kattalarning fikriga suyanadi. Ozi haqidagi mustaqil tasavvur elmntlari esa biroz kyinroq paydo boladi.

.

.

-. TAS-IX!

, , , ,
SKACHAT-BESPLATNO.INFO 2013-2019