BARKAMOL SHAXSNI TARBIYALASH – MUSTAQILLIKNI MUSTAHKAMLASHNING ASOSI
12 сентябрь 2014, Пятница
BARKAMOL SHAXSNI TARBIYALASH – MUSTAQILLIKNI MUSTAHKAMLASHNING ASOSI
Davlatimiz boshlig’i ta’kidlagandek, “Erkin fuqaro Ma’naviyatini, ozod shaxsni shakllantirish masalasi oldimizda turgan eng dolzarb vazifadir....
Читать далее
Алкоголизм и алкогольные психозы. Наркомании
14 май 2014, Среда
Алкоголизм и алкогольные психозы. Наркомании
Первое предположение о том, что алкоголизм является болезненным состоянием, из-вестно давно, однако многие вопросы этиологии, патогенеза, клиники...
Читать далее
Баликка ишлов бериш
13 февраль 2014, Четверг
Баликка ишлов бериш
Балик зарурий озука махсулотлари хисобланади. Кимёвий  таркиби жихатдан  уй хайвони гуштидан  пастрок булса хам, минерал моддаларга,...
Читать далее
Suvda va quruqda yashovshilar sinfi
30 январь 2014, Четверг
Suvda va quruqda yashovshilar sinfi
Suvda va Quruqda yashovshilar yoki amfibiyalar xali suv muxiti bilan anshagina alokasini saklab kolgan birinshi Quruqlikka chiqkan Umurtqali...
Читать далее
Suyakli baliqlar sinfi
30 январь 2014, Четверг
Suyakli baliqlar sinfi
Tayansh iboralar: skeleti, suyakdan tashkil topgan, tangashalari, suzgish kanotlari, nerv sistemasi va sezuv organlari, ovqat xazm qilish, nafas...
Читать далее
Chiqindi turlari va ularni sinflarga bo`linish
30 январь 2014, Четверг
Chiqindi turlari va ularni sinflarga bo`linish
Tuproqlarning kimyoviy ifloslanishi turli omillar ta’sirida paydo bo‘lib, yillar davomida tuproq qoplami zararlanishi kuzatiladi. Tuproqlar...
Читать далее
Harbiyga chaqiruvchilar jismoniy tarbiyasi va sporti
29 январь 2014, Среда
Harbiyga chaqiruvchilar jismoniy tarbiyasi va sporti
Vatan tushunchasi, harbiylar tushunchasi, o’rta maktabda harbiy ta'lim vazifalari, tеxnik, taktik tayyorgarliklari, maktab o’quvchilarni...
Читать далее
Nayza uloqtirish
29 январь 2014, Среда
Nayza uloqtirish
Nayza  uloqtirish  yugurib  borayotib   nayza  ko`targan  qo`lni  orqaga cho`zish  va  nayza  uloqtirishdan  iborat.Musobaqa  qoidasiga...
Читать далее
O'zbekiston jismoniy tarbiya tizimida suzish sportining rivojlanishi
29 январь 2014, Среда
O'zbekiston jismoniy tarbiya tizimida suzish sportining rivojlanishi
O'zbekiston jumhuriyati o'zining anhorlari, ko'llari, daryo va sun'iy suv havzalariga ega bo'lgan serquyosh diyordir. Sirdaryo, Amudaryo, Zarafshon,...
Читать далее
Гимнастиканинг методик хусусияти
29 январь 2014, Среда
Гимнастиканинг методик хусусияти
Гимнастик машкларнинг характеристикаси. Сафда туриб бажариладиган машклар бу кийин булмаган харакатлантирувчи машклардир.2. Умумривожлантирувчи машк...
Читать далее
Ekzogen konlar
29 январь 2014, Среда
Ekzogen konlar
Quyosh nuri, havo, suv va tirik mavjudotning faol ishtirokida yer qobig‘ining ustki qismidagi tub jinslar  doim o‘zgarib, yemirilib turadi. Bu...
Читать далее
Gaz bosimini rostlovchi punktlar
29 январь 2014, Среда
Gaz bosimini rostlovchi punktlar
Taqsimlash gaz quvurlari gazni turarjoy binolariga, sanoat va kommunal korxonalarga yetkazib beradi. O‘tkazilishi bo‘yicha esa halqasimon, boshi berk...
Читать далее
ГОТОВЫЕ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ, ПРЕЗЕНТАЦИИ, ДИПЛОМНЫЕ, НОВОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ
SKACHAT-BESPLATNO.INFO © 2013-2019