Boshlang’ich sinflarda tabiatshunoslik o’quv predmetini o’rganish shakllari tabiatshunoslik o’qitish shakllari
02 ноябрь 2013, Суббота
Boshlang’ich sinflarda tabiatshunoslik o’quv predmetini o’rganish shakllari tabiatshunoslik o’qitish shakllari
O’qitish shakli–bu tarbiyalovchi ta‘lim jarayonida turli xil sharoitda o’tkaziladigan o’quvchilarning o’quv–bilish faoliyatini tashkil qilishdir....
Читать далее
адим дунё космологияси
02 ноябрь 2013, Суббота
адим дунё космологияси
Олам тузилиш аидаги дастлабки тасаввурлар, жуда адим замонда эрамиздан олдин бир неча мингинчи йилларда, ам бирор бир давлат шаклланмасдан бурун...
Читать далее
Олам тузилиши аидаги тасаввурлар. Осмон мезаникасининг элементлари
02 ноябрь 2013, Суббота
Олам тузилиши аидаги тасаввурлар. Осмон мезаникасининг элементлари
уёш системасининг тузилиши тўрисидаги тасаввурларнинг ривожланиши. Оламнинг андай тузулганлиги xаидаги тасаввурларнинг ривожланиши тарихи жуда...
Читать далее
Эволюция ва Алнинг юзага келиши
02 ноябрь 2013, Суббота
Эволюция ва Алнинг юзага келиши
Олам (Ер ва боша барча сайёралар)даги моддий жисмлар илм-фанда материя категорияси билан ифодаланади. Материя модда (зарра) ва майдон кўринишига эга...
Читать далее
Космонавтика асослари
02 ноябрь 2013, Суббота
Космонавтика асослари
Космонавтика предмети Космонавтика «космос» ва грекча «наутика»- кема бошариш санъати сўзларидан ташкил топган бўлиб, ракета ва космик аппаратлардан...
Читать далее
Астрономияга кириш
02 ноябрь 2013, Суббота
Астрономияга кириш
Астрономия ам барча боша фанлар сингари жамиятнинг амалий этиёжлари асосида вужудга келган. Астрономиянинг куртаклари Бобил, Миср, Хитой, индистон ва...
Читать далее
Bo`linish alomatlari
02 ноябрь 2013, Суббота
Bo`linish alomatlari
Bo`linish alomati deganda, biror berilgan sonni boshqa bir songa bo`lish amalini bajarmasdan turib, biror belgisiga ko`ra son...
Читать далее
Egri  chiziq
02 ноябрь 2013, Суббота
Egri chiziq
Chizma gеоmеtriyadа chiziq fаzоdа uzluksiz hаrаkаtlаnuvchi birоn nuqtаning izi sifаtidа qаrаlаdi. Fаzоdа nuqtаning hаrаkаti nаtijаsidа hоsil qilgаn...
Читать далее
Integral tenglamalar
02 ноябрь 2013, Суббота
Integral tenglamalar
Agar tenglamadagi noma`lum funksiya shu funksiyaning argumenti bo`yicha olinadigan integral ishorasi ostida bo`lsa, bunday tenglama...
Читать далее
Фигураларнинг юзлари
02 ноябрь 2013, Суббота
Фигураларнинг юзлари
Агар геометрик фигурани чекли сонларга ясси учбурчакларга бўлиш мумкин бўлса, бу фигура содда фигура дейилади. Шуни эслатиб ўтамизки, биз ясси...
Читать далее
Funksiya
02 ноябрь 2013, Суббота
Funksiya
Son tushunchasi matematikadagi eng asosiy hamda zaruriy tushuncha bo`lib, narsalar hamda ularni sanashga bo`lgan ehtiyoj natijasida kelib...
Читать далее
Ko`phadlar
02 ноябрь 2013, Суббота
Ko`phadlar
Ko`phadlar algеbra fanining asosiy bo`limlaridan biri bo`lib, u juda ko`p tushunchalarni o`z ichiga oladi. Ko`phadlar ustida...
Читать далее
лучший сайт где можно скачать шаблоны для dle 12.0 бесплатно
ГОТОВЫЕ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ, ПРЕЗЕНТАЦИИ, ДИПЛОМНЫЕ, НОВОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ
SKACHAT-BESPLATNO.INFO © 2013-2019