Камолиддин Бехзод
Buyuk allomalar haqida referatlar auto
Подробнее
28.10.2013
376
Камолиддин Бехзод ўзининг гузал, такрорланмас ижоди ва санъати, ваажойиб маорати билан нафаат Шар халлари, балки бутун дунё халлари маданияти тарихида сезиларли из олдирган, унинг тараиёти учун баракали исса ўшган забардас мусаввир Камолиддин Безод
Жалолиддин Давоний. О Жалолиддин Давоний
Buyuk allomalar haqida referatlar auto
Подробнее
28.10.2013
253
Жалолиддин Давоний (тўлик исми - Жалолиддин Муаммад Асад ас-Сиддиий ад-Давоний), 1427 йилда Эроннинг Казарун вилоятида жойлашган Давон ишлоида таваллуд топган. У ёшлигидан илм-фанга, айниса, мусулмон фишунослигига изиади ва бошланич мактабни
Зебуннисо бегим. О Зебуниса бегим
Buyuk allomalar haqida referatlar auto
Подробнее
26.10.2013
158
Захириддин Мухаммад Бобур подшохнинг панневараси Абу Зафар Мухийиддин Мухаммад Аврангзеб (тахтбезаги) Оламгирнинг кизи. Унинг онаси Дилрасбону Шонавозхоннинг кизи бўлиб, Бобурнинг Гулбадан бегим исмли кизига бориб туташади. Зебуннисо бегим (1048