Хусайн Бойкаро
Buyuk allomalar haqida referatlar auto
Подробнее
29.10.2013
416
Хусайн Бойкаро 1438 йил июль (хижрий 842 йил, муаррам) ойида Хиротнинг шари-шимолидаги Давлатхона саройида дунёга келган ва Амир Темурнинг эвараси булган. Униг отаси иёсиддин Мансур 1445 йилда вафот этгач, усайн 14 ёшигача мактабда таълим олади ва
Хусайн Воиз Кошифий
Buyuk allomalar haqida referatlar auto
Подробнее
29.10.2013
522
XV асрнинг иккинчи ярмида Хуросонда буюк шоир Алишер Навоий атрофида тўпланган шоир, аллома ва донишмандлар орасида мащур ва омусий талант эгаларидан бири Воиз Кошифийдир. Воиз Кошифий (тулик исми - Камолиддин Хусайн Воиз Кошифий ) таминан 1440
Камолиддин Бехзод
Buyuk allomalar haqida referatlar auto
Подробнее
28.10.2013
860
Камолиддин Бехзод ўзининг гузал, такрорланмас ижоди ва санъати, ваажойиб маорати билан нафаат Шар халлари, балки бутун дунё халлари маданияти тарихида сезиларли из олдирган, унинг тараиёти учун баракали исса ўшган забардас мусаввир Камолиддин Безод
Жалолиддин Давоний. О Жалолиддин Давоний
Buyuk allomalar haqida referatlar auto
Подробнее
28.10.2013
355
Жалолиддин Давоний (тўлик исми - Жалолиддин Муаммад Асад ас-Сиддиий ад-Давоний), 1427 йилда Эроннинг Казарун вилоятида жойлашган Давон ишлоида таваллуд топган. У ёшлигидан илм-фанга, айниса, мусулмон фишунослигига изиади ва бошланич мактабни
Зебуннисо бегим. О Зебуниса бегим
Buyuk allomalar haqida referatlar auto
Подробнее
26.10.2013
226
Захириддин Мухаммад Бобур подшохнинг панневараси Абу Зафар Мухийиддин Мухаммад Аврангзеб (тахтбезаги) Оламгирнинг кизи. Унинг онаси Дилрасбону Шонавозхоннинг кизи бўлиб, Бобурнинг Гулбадан бегим исмли кизига бориб туташади. Зебуннисо бегим (1048