Abituriyent 2018 - O'zbekiston
13 май 2018, Воскресенье
Abituriyent 2018 - O'zbekiston
 Ushbu maqolada O'zbekiston Oliy o'quv yurtlariga kirish imtihonlari yangiliklari haqida gapirib beramiz! Bu yilgi imtihonlar 1-avgustdan...
Читать далее
Ватан улуг - бурчим мукаддас! + (14 январ кунига дарс ишланмаси)
10 январь 2018, Среда
Ватан улуг - бурчим мукаддас! + (14 январ кунига дарс ишланмаси)
Мамлакатимиз истиклолга эришгач, барча сохалар сингари харбий йуналишда хам замонавий курол-ярог‘ ва техника билан та’минланган, юксак талаб ва...
Читать далее
Тинчлик учун курашмок керак (5-9-синфлар учун дарс ишланма).
27 март 2017, Понедельник
Тинчлик учун курашмок керак (5-9-синфлар учун дарс ишланма).
"Тинчлик учун курашиш керак". Шундай сузлар билан уз чикишини бошлаган эди Узюекистон Республикасининг биринчи Президенти Ислом Каримов. Усиб...
Читать далее
Педагогическое мастерство
09 июнь 2015, Вторник
Педагогическое мастерство
В педагогической деятельности цели и задачи имеют иерархизированный характер. Задача в деятельности представляет собой цель в определенных условиях -...
Читать далее
Таълимда тадкикотчилик технологияларидан фойдаланиш
15 сентябрь 2014, Понедельник
Таълимда тадкикотчилик технологияларидан фойдаланиш
«Тадкикотчилик таълими» - ўкитишга ўзига хос ёндашув хисобланиб,  боланинг атроф борликни мустакил ўрганишга, табиий интилишига асосланади. Унинг...
Читать далее
O'rta maxsus, kasb-hunar ta'limi muassasalarini  boshqarishning umumiy va ilmiy asoslari
15 сентябрь 2014, Понедельник
O'rta maxsus, kasb-hunar ta'limi muassasalarini boshqarishning umumiy va ilmiy asoslari
Akademik litseylar va kasb-hunar kollejlariga tashkiliy, o’quv-uslubiy va ilmiy rahbarlik qilish, davlat ta‘lim standartini ishlab chiqish va joriy...
Читать далее
Boshlang’ich sinf o’quvchilarini o’qitishda pedagogik texnologiyalardan foydalanish.
12 сентябрь 2014, Пятница
Boshlang’ich sinf o’quvchilarini o’qitishda pedagogik texnologiyalardan foydalanish.
O’zbekistonimizda  mustaqillik sharofati bilan barcha sohalarda tub islohotlar amalga oshirildi,  iqtisodiy rivojlantirishning o’zbek modeli, kadrlar...
Читать далее
Boshlang’ich sinf o’quvchilarida aqliy tarbiyani shakllantirish yo’llari
12 сентябрь 2014, Пятница
Boshlang’ich sinf o’quvchilarida aqliy tarbiyani shakllantirish yo’llari
O’zbekiston mustaqilligi tufayli mamlakatimiz xayotida katta o’zgarishlar ro’ybermoqda. Mustaqillik sharofati bilan milliy qadriyatlarimiz...
Читать далее
Технологии личностноориентированного образования - Шахсга йўналтирилган таълим технологияси
12 сентябрь 2014, Пятница
Технологии личностноориентированного образования - Шахсга йўналтирилган таълим технологияси
Жамиятнинг хар томонлама равнак топиши, тараккий этиши  таълимнинг ривожланишига  ва  мазмунан  такомиллашиб боришига боглик.  Бугунги кунда таълим...
Читать далее
Ta'limni tashkil etish shakllari
09 сентябрь 2014, Вторник
Ta'limni tashkil etish shakllari
O`qituvchi o`zining aniq sharoitlari va imkoniyatlariga eng ko`p mos kеladigan o`quv jarayonini ongli ravishda tanlab olishi foydadan...
Читать далее
O'qituvchi va o'quvchilar orasidagi muloqot jarayoni
09 сентябрь 2014, Вторник
O'qituvchi va o'quvchilar orasidagi muloqot jarayoni
O'quvchilar bilan muomala qilish pedagogning o'z tarbiyalanuvchilari bilan muloqot olib borish mahoratini taqozo etadi. Biz uchun esa so'zlashishni...
Читать далее
O’qituvchi mеhnatini ilmiy tashkil etish.
09 сентябрь 2014, Вторник
O’qituvchi mеhnatini ilmiy tashkil etish.
Rеspublikamiz hukumati xalq ta'limi sohasida o’rtaga qo’yayotgan vazifalarni bajarish ko’p jihatdan o’qituvchiga bog’liq. Hozirgi sharoitda ta'lim...
Читать далее
ГОТОВЫЕ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ, ПРЕЗЕНТАЦИИ, ДИПЛОМНЫЕ, НОВОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ
SKACHAT-BESPLATNO.INFO © 2013-2019