» » Davlat va huquq haqida umumiy tushuncha

Davlat va huquq haqida umumiy tushuncha

28 2013,
7 023
0

Davlat va huquqning klib chiqishi tugrisidagi masala ko`p asrlar davomida ko`plab mutafakkir faylasuflar, huquqshunoslar, tarixchilarni uylantirib klgan. Davlat va huquqni klib chiqishi haqida turli xil nazariyalar mavjud. Bular quyidagilardir:


1. Tologik nazariya bu nazariya davlat va huquqning klib chiqishini ilk bor tushuntirib brgan nazariyalardan biri bo`lib, uni Xudoning irodasi bilan boglaydi, ya'ni butun xokimiyat, rdagi barcha tartibotlar iloxiy kuch tomonidan yaratilgan dgan qoidani ilgari surgan. Bu nazariya qadimda paydo bo`lgan va o`rta asrlarda kng tarqalgan. Bu nazariya Qadimgi Xitoy, Misr, Bobil, Xindiston va boshqa davlatlarda rivojlangan edi.


2. Patriarxal nazariya tarafdorlari davlat kattalashib ktgan oiladan bvosita klib chiqqan, monarx xokimiyati esa guyo oilaning barcha a'zolariga raxbarlik qiladigan otadan mros bo`lib utgan db xisoblaydilar.Ushbu nazariya Yunonistonda (Qadimgi Grtsiyada) paydo bo`lgan va Aflotun hamda Arastu asarlarida asoslab brilgan. XVII asrlarda ingliz olimi Filmrning Patriarx asarida rivojlantirilgan. Muallif Injilga asoslanib Odam atoning xokimiyatni Xudodan olib, uning katta ugli patriarxga, u esa uzining avlodlari bo`lgan qirollarga brganligini isbotlashga uringan.

.

-. TAS-IX!
, , , ,
SKACHAT-BESPLATNO.INFO 2013-2019