» » Byudjt-sliq (fiskl) sktri

Byudjt-sliq (fiskl) sktri

01 2013,
1 311
0

DM bo`yich qo`llnmnining bshidyoq dvlt bshqruv rgnlri funkciyalrig izh brildi: imtiyozli bzr izmtlrni tklif qilish yo`li biln dvlt siyostini lib brish v drmdlrni, ssn, bshq sktrg slingn sliq hisbidn qyt tqsimlsh.
Dvlt sktri, funkciyalri ushbu izhg ms kluvchi tuzilmviy birliklrni o`z ichig ldi. Dvlt bshqruv sktrlri quyidgilrdn ibrt:
huquqiy jihtdn butun dvlt hududid kuchg e`g bo`lgn mrkziy hukumt;

dvlt hududining bir bo`lgid mrkziy hukumtg bg`liq bo`lmgn hld vkltg e`g bo`lgn shttlr, vilyatlr, rginlr hkimiyati;
turli kichik m`muriy birliklr hududid mustqil vkltg e`g bo`lgn mhlliy bshqruv rgni;
fqt dvlt hududid sliqq trtish v dvlt rjtlri shsidgi b`zi funkciyalrni bjruvchi hr qndy milliy bshqrmlr.


Ijtimiy t`mint fndlri, yuqrid izhlngn ko`rinishd dvlt sktrig tgishli bo`ldi Ulrg mrkziy hkimiyat yoki dvlt bshqruv sktrining lhid sub`ktlri siftid e`ms, blki bu fndlr ml qildign drjdgi dvlt bshqruv rgnlri siftid, dvlt bshqruv rgnlri drjsig tgishli bo`lgn tshkiltlrg, ulrning bir bo`lgi siftid qrldi.

Bundy tshkiltlrg misl triqsid dvlt bshqruv rgnlrining nshriyotchilik izmtlri, jmtchilik binlridgi dvlt shnlri, shuningdk dvlt sktridgi ishchilrg ijrg brildign turr jylrni lish mumkin..

-. TAS-IX!
, , , ,
SKACHAT-BESPLATNO.INFO 2013-2019