Суурта хууи

01 декабрь 2013, Воскресенье
980
0

Суурта хууи суурта ташкилотлари билан суурталанувчилар, хамда кредит ташкилотлари ўртасидаги хууий муносабатлари ифодалайди. Бундай муносабатлар мамлакатимиз Конституцияси асосида вужудга келган атор хууий хужжатларда ўз ифодасини топади.

Бу хууий хужжатларга уйидагилар киради:
1. Фуаролик кодекси
2. Суурта фаолияти хаидаги Республика онуни
3. Давлат суурта ташкилотлари хаидаги низомлар
4. Хусусий суурта ташкилотларининг низомлари
5. Суурта назорати хаидаги хукумат арори.


Фуаролик кодексининг 52-боби 914-981-моддалар суурта масалаларига баишланган, бунда сууртанинг энг мухим хууий масалалари суурта шартномаларини тузиш, икки томонлама суурталаш, хамкорлик сууртаси, айта суурталаш масалалари ёритилиб, бунда сууртани амалга ошириш, томонларнинг жавобгарлиги ва бошалар кодекс доирасида хууий жихатдан тушунтириб берилган.
Суурта хаидаги онун фуаролар кодексида баён илинган масалаларни такрорласада, онунда сууртанинг итисодий масалаларини баён илишга алохида ахамият берилган.

 

Тулик тайёр рефератни бизнинг сайтдан юклаб олишингиз мумкин.

 

Suurta-huui-sugurta-hukuki-.doc [60,5 Kb] (cкачиваний: 63)
РЕФЕРАТ НА ЭТУ ТЕМУ СКАЧАЛИ С САЙТА СКАЧАТЬ-БЕСПЛАТНО.ИНФО В TAS-IX!
ГОТОВЫЕ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ, ПРЕЗЕНТАЦИИ, ДИПЛОМНЫЕ, НОВОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ
SKACHAT-BESPLATNO.INFO © 2013-2019