Jahon tillri

01 2013,
814
0

Dunyoda 2,5 mingdn rtiq til brligi tminiy hisblb chiqilgn; buni niqlshning, hisblshning qiyin tmni shundki, bzi bir tillr ytrli darajada o`rgnilmgnligi tufyli mustqil tilmi yoki dilktmi, nniq bo`ldi. Zr, bund muayyan tild so`zlshuvchilrning sni etibrg linmydi, chunki shundy dilktlr brki, 100 ming v, htt, ko`prq hlig izmt qildi, shuningdk, shundy tillr hm brki, bir nch ming kishi v bazan undn ham zrq kishilr fydlnishdi. Bzi bir tillr brki, jud tr dirdgi insnlr guruhig izmt qildi. Msln, frik, Plinziya, mrik hududlri, Dg`istndgi bzi elt v qbillr tili misl bo`l ldi. Bir il tillr fqt bir lqning tili hisblndi.

Msln, dungn tili (Qirg`izistn, Qzg`istn), mnsi tili (Shimliy Zurly) muyyan lq tili bo`ls, chsh, plyak, blgr tillri millt biln bg`liq. Tillrning yan bir sinfi bir nch milltlrg izmt qiluvchi til bo`lib hisblndi. Bung misl qilib, prtugl tilining Prtugliya v Brziliyad, frnsuz tilining Frnsiya v Shvytsriyad, ingliz tilining ngliya v QSH, nmis tilining Grmniya v vstrliyad, shuningdk, ispn tilining Ispniya hmd Jnubiy v Mrkziy mrikning 20 t rspubliksid qo`llnilishini kltirish mumkin.

Dunyod ikki tilli lqlr hm br, shu biln birg ikki v undn rtiq lqning tilig ylngnlri hm mvjud. Shundy tillr brki, ulrd dbiy tildn frq qiluvchi bir nch vrintlr, tillr mvjud. Msln, kmi-ziryan v km-prmyas tillri youd rb tili. Smiy tillr guruhining jnubiy trmg`ig mnsub bu til Yaqin v O`rt Shrq hmd frik shimlidgi yigirmdn rtiq mmlktning rsmiy dvlt tili hisblndi. Und 200 milliondn ziyod hli gplshdi (1997). Misr, Sudn, Suriya, Irq, Mg`rib, Hsniya (Mvritniya), Sh (Nigriya, Kmrun, Nigr) lhjlrig bo`lindi. Shu v shu kbi hdislr, tillrni sistmlshtirishning muhim msllri snldi. Umumiy tilshunslikning dlzrb vzifsi tillrni tsniflsh, ulrni tsniflsh sslrini tkshirishdn ibrt.

.

Jahon-tillari.doc [134 Kb] (c: 185)
-. TAS-IX!
, , , ,
SKACHAT-BESPLATNO.INFO 2013-2019