» » Atom tuzilishi haqidagi to'liq referat

Atom tuzilishi haqidagi to'liq referat

04 2015,
12 414
0

Fanda uzoq muddat davomida atom bolinmas zarracha deb tushunib kelingan, yani atomda boshqa elementar zarrachalar yok deyiladi. Undan tashqari atomlar ozgarmas, yani bir atom boshqa atomga aylanmaydi deyilar edi.
Ammo XIX asrning oxirlariga kelib atom murakkab tuzilishga egaligi va bir atom boshqa atomga aylanishi mumkinligi isbot qilindi.
Atomning murakkabligini tasdiqlovchi dastlabki tajriba malumotlari 1879 yilda, siyraklashtirilgan gazlarda elektr zaryadi hosil bolishi xodisasini tekshirish natijasida olindi. Agar elektrodlar qovsharlangan shisha nayda havo surib olinsa va unga yuqori kuchlanishli tok ulansa, katoddan nur tarala boshlaydi. Bu nurlar katod nurlari deyiladi.


Elektronlar hamma elementlardan ajralishi, metallarda elektr oqimini tashkil qilishi, alangada mavjudligi, kopgina moddalar qizdirilganda chiqishi, rentgen nurlanishida chiqishi isbotlangan. Bu yerdan shunday xulosa chiqadiki, elektronlar atomlar tarkibiga kiradi. U manfiy zaryadga ega. Atom esa elektrneytral zarrachadir. Bundan shunday xulosa chiqadiki, atomda yana musbat zaryadlangan zarracha ham bolishi kerak. Shunday qilib atom bu murakkab zarracha bolib, unda yanada kichik zarrachalar mavjuddir. Atomning murakkab zarrachaligini isbotlashda radioaktivlik xodisasi juda qol kelgan.

-. ! !
, , , ,
SKACHAT-BESPLATNO.INFO 2013-2019